Våra tjänster  

Vi erbjuder en stor mängd tjänster och produkter med garanterat mätbara resultat för en positiv effekt på miljön!   

1. Vattenskyddsfilter VaRent2010, till dagvattenbrunnar.

2. Kemikorvar för oljeavskiljare, sparar ca två tömningar av rent dricksvatten/år.

3. Saneringsboxar med dukar, brunnsmattor, saneringspulver och skyddsutrustning.

4. Spolning av brunnar och oljeavskiljare.

5. Alla typer av vattenskyddslänsar och strandmattor m.m.


 

Vi ordnar den bästa lösningen för Ert företag.

Vi levererar och fyller på enligt överenskommelse.

Vi destruerar via Sysav Kemi AB, med dokumentation enligt Avfallsförordningen (2011:927)
 

Bra länkar


 

Miljöbalken

Avfallsförordningen

EU:s ramdirektiv för vatten


 

Kontakta oss gärna för mer information!

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ring
E-postadress